• Ve školním roce 2019/2020 je ve školní družině 9 oddělení:

    1. oddělení                                        

    2. oddělení                                                        

    3. oddělení                                             

    4. oddělení                                    

    5. oddělení                                    

    6. oddělení                                    

    7. oddělení                            

    8. oddělení                             

    9. oddělení