• 21.5.1985
    • {#1084}

     První kroky

     Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

   • 5.4.1990
    • Morbi volutpat enim

     Morbi volutpat enim

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   • 8.6.1995
    • Aliquam congue fermentu

     Aliquam congue fermentu

     Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

   • 1.1.2001
    • Placerat ipsum

     Placerat ipsum

     Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

   • 1.2.2011
    • OPVK: Individualizace a inovace výuky

     OPVK: Individualizace a inovace výuky

     Projekt s názvem „Individualizace a inovace výuky“ byl na Základní škole Brno, Jana Babáka 1 zahájen 1.2.2011 a ukončen 31.7.2013 s rozpočtem 1 757 630,-Kč. Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem.

     Projektové finance podpořily realizaci těchto klíčových aktivit a výstupů:

     1)         I/3 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků (10 osvědčení)

                II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (10 osv.)

               III/3 Vzdělávání v oblasti digitálních technologií (30 osv.)

               V/3 Rozvoj matematické gramotnosti žáků ZŠ (8 osv.)

               V/3 Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ (12 osv.)

     2)        II/1 Individualizace výuky cizích jazyků. Během 2 let jsme dělili vyuč. hodiny u   žáků 7., 8. ročníku a 8.a 9. ročníku při výuce anglického jazyka. 

     3)       III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vytvořili jsme 600 digitálních učebních materiálů. Budeme je využívat v dalších letech při zkvalitňování výuky na 1.i 2. stupni.

     4)      VII/1 Prevence rizikového chování. Ve 4 třídách 6.a 7. ročníku nám pomohli zkušenosti odborníků PPP Brno, kteří žáky seznámili v každé třídě v 8 hodinách s nebezpečím drog.

     Z projektových financí jsme také pořídili:

     -          Pořízení celé počítačové učebny s 24 místy s interaktivní tabulí a s jejím zapojením

     -          Doplnění původní PC učebny z 24 na 30 míst

     -          4 promítací sady (PC, projektor, plátno)

     -          12 počítačů a 6 tiskáren

     -          2 kopírky

     -          Výukové programy a interaktivní učebnice

     Projekt hodnotím velmi kladně. Prostřednictvím nových metod a technického vybavení zlepšujeme kvalitu výuky na naší škole. Žáci mají lepší možnosti získávat pro ně potřebné klíčové kompetence a větší předpoklady se úspěšně uplatnit a realizovat v naší společnosti.

                                                                 Mgr. Ivo Pokorný, ředitel školy      

   • 1.9.2016
    • OPVVV - Šablony I - Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů

     Od 1. 9. 2016 je na naší škole realizován projekt z fondů OPVVV s názvem „Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů“. Projekt je koncipován jako dvouletý, bude ukončen 31. 8. 2018.

     Projekt je zaměřen, jak již napovídá název, na dočasnou personální podporu školního psychologa a speciálního pedagoga.

     Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče, poskytuje akutní intervenci v případě kolize žáka ve školním vzdělávání, provádí diagnostiku v 9. ročníku v rámci volby povolání atd.

     Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuální vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

     Díky finanční podpoře mohou být obě výše zmíněné funkce vybaveny potřebnými pomůckami a literaturou nezbytnou pro jejich práci, stejně tak se mohou dále vzdělávat na kvalitních seminářích.

     Další aktivitou projektu je společné vzdělávání pedagogického sboru v rozsahu 8 hodin zaměřené na inkluzi. Cílem tohoto vzdělávání je podpořit koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni i žáci s potřebou podpůrných opatření.

     Poslední aktivitou projektu je účast jednoho pedagoga na kurzu zaměřeného na mentoring. Mentoring je jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje. Jedná se o formu, která odpovídá současným trendům ve vedení lidí. Většina manažerů se v posledních letech odklání od autokratického řízení k partnerskému vedení lidí, od udržování hierarchických struktur k budování autonomních týmů, od soutěživosti mezi pracovníky k budování tzv. učících se organizací, které jsou založeny na osobním mistrovství, týmové spolupráci, systémovém myšlení, sdílení vizí a mentálních modelů. Mentor u druhých podporuje rozvoj jejich profesních kompetencí, rozumí procesům učení dospělých a dokáže své kolegy na cestě jejich rozvoje doprovázet tím, že posiluje jejich důvěru, sebeuvědomění a zodpovědnost. Vzdělávací program je rozdělený do dvou modulů. Cílem kurzu je rozvinout u účastníka základní mentorské kompetence takovým způsobem, aby už v jeho průběhu mohli začít s aktivní mentorskou praxí, tzn. podporou profesního rozvoje některého ze svých kolegů.

   • 31.10.2014
    • OPVK: Pojďme se dotknout ICT

     Naše škola se zapojila do projektu: Pojďme se dotknout ICT, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016

     jako partner projektu.

      

     Realizátor projektu:

     Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

     Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

      

     Doba realizace projektu:

     Projekt probíhá v době od  31. 10. 2014 do 31. 7. 2015

      

     Cíl projektu:

     Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků naší školy ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji  těchto technologií.

      

     Popis zapojení partnera:

     Vzdělávání ředitelů.

     Mentorská činnost.

     Studium pro metodiky ICT.

     Nákup dotykových zařízení v rámci Výběrového řízení.

     Absolvování seminářů a školení v oblasti zapojování mobilních dotykových zařízení do výuky organizované SSŠ Brno.

     Spolupráce při evaluaci projektových aktivit.