angličtina hrou

Vyučování angličtiny probíhá jednu vyučovací hodinu týdně. Každý rok nabízíme další hodinu hrazenou rodiči, ve které budeme probrané učivo procvičovat formou her, dramatizací, písniček atd. Náplní hodin je osvojování si základů angličtiny hravou formou. Nevyučuje se pouze klasicky, ale i s pomocí metod dramatické výchovy.

Pracujeme s učebnicemi Happy House 1Happy House 2 nakl.Oxford. Při plnění zábavných aktivit se děti učí používat angličtinu jako přirozenou nutnost, aby dobře splnily svůj úkol. Samozřejmostí je zavádění jednoduchých pokynů v angličtině.