Cambridgské zkoušky

 

Cambridgeské zkoušky 2018

Vážení rodiče žáků 4., 5. a 6. ročníků, v letošním školním roce 218 nabízíme našim žákům opět možnost zúčastnit se Cambridgeských zkoušek YLE (Starters, Movers, Flyers) v pátek 15. 6. 2018 (v dopoledních hodinách). Na tyto zkoušky jsou žáci připravováni v hodinách konverzace.
Registrace končí ve středu 25. dubna 2018.

 

Cambridgeské zkoušky

Cambridgeské zkoušky YLE Starters, Movers, Flyers se v tomto školním roce budou konat dne 16. června 2017 v budově naší školy. Přihlášky i s poplatkem podávejte do 27.4. 2017 učitelům anglického jazyka. Přihlášku obdrží děti ve škole, nebo ji lze stáhnout zde.
 
 

Spolupráce s centrem Cambridge Park

Naše škola navázala spolupráci s centrem Cambridge Park, které každoročně umožňuje dětem prověřit si znalosti angličtiny na mezinárodní úrovni pomocí testů YLE – Starters, Movers a Flyers. Naši žáci jsou připravováni na tyto zkoušky vyučujícími v rámci hodin konverzace.

Zkouška se skládá ze čtyř částí – mluvení, poslech, čtení a psaní. Všichni účastníci obdrží certifikát se zhodnocením svých schopností a znalostí.

Zkouška je dobrovolná, hradí ji rodiče žáků. Škola poskytuje prostory k vykonání zkoušky a zajišťuje její průběh.

Výhodou spolupráce s centrem je také možnost vykonání zkoušky nanečisto pro registrované děti. Zkouška nanečisto je zadarmo, probíhá cca měsíc před oficiálním termínem na ZŠ Staňkova.

Přihlášku ke zkouškám obdržíte u vyučujících anglického jazyka. Informace poskytuje p. učitelka Jourová.

V letošním roce proběhnou Cambridgské zkoušky 17. 6. 2016.

 

Cambridgeské zkoušky 2015

 

V červnu minulého školního roku proběhly na naší škole opět Cambridgeské zkoušky. Zúčastnilo se jich 26 žáků z naší školy. Žáci prokazovali své znalosti anglického jazyka ve 4 částech: čtení, psaní, mluvení a poslech.

Nejúspěšnější byli již tradičně v mluveném projevu, na což mohou být náležitě pyšní. Znamená to, že se ve světě neztratí a vždy se budou schopni dorozumět.

Všichni obdrželi certifikát, na kterém mohli získat maximálně 15 bodů. Tohoto ohodnocení dosáhl Martin Luner ze současné 5.B. 14 bodů získali Viktorie Vagenknechtová, Nikola Kratochvílová, Julie Jungmannová a Adéla Šopíková. Na pomyslném třetím místě úspěšnosti se umístili Michaela Doležalová, Sofia Synáková, Mariana Císařová, Lenka Vaněčková, Jan Červenák, Richard Steinbach, Alena Belligni, Olsya Kelyna, Dimyana Angelová, Vendula Kučerová a Filip Hübl.

Věříme, že pro všechny žáky byla účast na zkouškách velkou zkušeností a že si den zkoušek užili naplno.