Anglické divadlo 2017

 

ANGLICKÉ DIVADLO S CHARITATIVNÍM PODTEXTEM MÁ NA ZŠ JANA BABÁKA SVOU TRADICI.

Ani v posledním měsíci roku 2017 tomu nebylo jinak. Žáci prvních, třetích a pátých tříd předvedli svým rodičům v přeplněném sále školy, co zvládli vedle klasické výuky anglického jazyka secvičit pod vedením svých učitelů, přičemž pětihodinová časová dotace angličtiny, kterou mají děti na ZŠ Jana Babáka od třetího ročníku, jim byla velkou výhodou. Jednalo se o krásné a milé anglické písničky, básničky, tanečky i pohádku; vše završené skvěle secvičenou rytmizací písně od americké herečky a zpěvačky Anny Kendrick.

Druhý stupeň reprezentovali žáci ze 7.B, které svým vlastním divadelním číslem přesvědčili rodiče o tom, kam se jejich menší děti mohou za několik let v angličtině dostat. Není typické, že by žáci sedmých ročníků o své vlastní vůli četli španělskou klasiku o Donu Quijotovi, na jejímž základě by psali anglické scénáře. O to více jsme rádi, že se to našim žákům pod vedením paní učitelky třídní podařilo a spolu se třídou při dvacetičlenném obsazení sehráli úžasné představení, do něhož zakomponovali vysokou úroveň angličtiny, výborné dialogy, skvělé herecké etudy, vydařenou hru na kytaru, vlastní Power Pointovou prezentaci i humor.

Tentokrát jsme vsadili na moderátora z řad sedmáků. Ten se postaral svým profesionálním výstupem o uvedení všech tříd a skvělé propojení mezi jednotlivými čísly.

O úspěchu celého představení svědčí i okamžité reakce rodičů, které vytvořili výborné publikum. Každoročně putuje výtěžek z dobrovolného vstupného do centra Kociánka, o němž je známo, že poskytuje podporu dětem i dospělým s handicapem při vzdělávání.

Děkujeme všem přispěvatelům za krásných 4.776 Kč, ze kterých se mohou těšit na Kociánce, a těšíme se na další setkání.

Kolektiv učitelů angličtiny

 

 

Pozvánka na anglické divadlo 2017

Srdečně si vás dovolujeme pozvat na vánoční anglickou besídku, která se bude konat 7.12. v 17:00 ve školní jídelně. Můžete se těšit na představení prvních, třetích, pátých a sedmých ročníků. Výtěžek celé akce bude předán centru Kociánka.

 

Divadlo

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

děkujeme Vám za společně prožité chvíle při letošním vánočním představení v anglickém a německém jazyce. Díky Vašim štědrým příspěvkům se letos pro speciální třídu na ZŠ Kociánka vybralo 4. 124,- Kč. Zástupci žákovského parlamentu je na jaře předají přímo do rukou vedení USP Kociánka.

Děkujeme také všem žákům, kteří předvedli, jak je angličtina a němčina baví. Jen díky jejich píli a rozhodnutí udělat něco navíc pro dobrou věc bylo možné toto představení uskutečnit. Zejména děkujeme starším žákům – 6.B a 8.A. Ti prokázali vysokou úroveň jazykového projevu a velký talent.

Zavzpomínat si na předvánoční atmosféru můžete u alba fotografií: https://zsbabak.rajce.idnes.cz/anglicke_divadlo_2016/

Kolektiv učitelů cizích jazyků

 

Tradice se na ZŠ Jana Babáka dodržují

Základní škola Jana Babáka již několik desítek let rozvíjí své zaměření na výuku cizích jazyků. Podporujeme zájem nadaných dětí o cizí jazyky a umožňujeme jim rozvíjet se i v nadstandardních aktivitách. Jednou z již tradičních událostí, při kterých naši žáci mohou prokázat svůj talent, je prosincové divadelní představení v angličtině a v němčině. Představení se vždy koná za mohutné účasti rodičů a přátel školy sedících v hledišti. My učitelé si velmi vážíme jejich podpory, bez které by děti nedokázaly své úspěchy prožívat s takovým nadšením a radostí.

Nejmenší děti vystupují s krátkými písničkami a říkadly, s jejichž pomocí si upevňují základní frazeologii cizího jazyka. Jejich vystoupení je vždy doplněno krásnými, vlastnoručně malovanými rekvizitami či barevnými kostýmy.

Starší žáci se často spolupodílejí na tvorbě svých anglických či německých vystoupení. Společná práce často vyústí v originální a zajímavé představení. Děti se také nenásilnou formou seznamují s kulturami cizích zemí, poznávají jejich literární památky a geografii.

Prosincové představení má každoročně ještě jedno důležité poslání. Je spojeno se sbírkou pro ZŠ Kociánka. Zástupci školního parlamentu předávají vždy v dubnu řediteli tamní školy výtěžek sbírky. Peníze jsou využity na zkvalitnění školních i mimoškolních aktivit žáků ze speciální třídy.

Tímto také předáváme našim žákům, jejich rodičům a přátelům školy poděkování pana ředitele ze ZŠ Kociánka. Přejeme všem hodně zdraví do nového roku 2016.

Učitelé anglického jazyka ze ZŠ Jana Babáka

Fotografie z představení ke zhlédnutí zde.

Video ke zhlédnutí zde.

 

Anglické divadlo 2014

Anglické a německé divadelní představení v letošním školním roce 2014/15 proběhlo v prosinci a bylo opět spojeno s dobrovolnou sbírkou na speciální třídu pro ZŠ na Kociánce. Děkujeme všem rodičům a přátelům, že přispěli částkou 3.400 Kč. Děkujeme všem žákům za píli a nadšení, se kterým nacvičili anglické a německé scénky, písničky a pohádky. My učitelé věříme, že jsme společně s dětmi zpříjemnili rodičům a prarodičům předvánoční čas a ukázali, jaké pokroky ve výuce cizích jazyků děláme.

 

Anglické divadlo 2012

V roce 2012 jsme při charitativním vánočním představení vybrali 4 050,- Kč, které zástupci naší školy odevzdali dětem ze speciální třídy při ZŠ Kociánka. Všem žákům, rodičům i přátelům školy děkujeme za příspěvky.

Anglické divadlo má na naší škole tradici od roku 2006. Stejně dlouho trvá i spolupráce s ústavem na Kociánce, již na prvním ročníku se na postižené děti vysbíralo 3 272,- Kč.