Jazykové soustředění ve Studnici 2017

 

Co je aktuálního na ZŠ Jana Babáka? Skvělá nálada! A to více než jindy. Proč? Šesťáci, sedmáci a osmáci se vrátili ze Studnice (nejvýše položené vesnice na Vysočině), kde letos prožili jazykový kurz plný učení i zábavy.

Na podzim již tradičně jezdíváme na tento adaptační pobyt soustředěný na výuku cizích jazyků, z čehož pak těžíme celý školní rok. Letos jsme se vrátili obzvlášť spokojeni. Tématem celé akce byla Česká republika, a tak jsme hledali zajímavé informace, přemýšleli, kam zavézt cizince, co jim nabídnout k jídlu, co jim sdělit o české hudbě, zdejších zvířatech, sportech i historických postavách. Na konci pobytu byly výsledky prezentovány v anglickém jazyce. V jiných výukových blocích se dramatizovaly tradiční české pověsti a trénovaly etudy v duchu různých českých osobností. Týmy dětí pak také soutěžily v (ne)obyčejných hrách na podkladě čtenářské gramotnosti, sportovních dovedností, rychlosti, síly, taktiky, paměti, vědomostí či kreativity.

Nebylo pro každého lehké vytvořit vlaštovku, přenést náruč plnou víček komplikovaným terénem, trefit se do správné láhve, přejít po tmě místnost plnou nástrah, zapamatovat si geografická fakta o Vysočině v angličtině nebo detaily z kreativní výstavy ve Žďáře nad Sázavou. Všichni nejvíce vzpomínáme na Pevnost Boyard, skvělou partu a nově utvořená přátelství.

 

Jazykové soustředění v Nesměři 2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA DODRŽUJE TRADICI:
JAZYKOVÝ KURZ NAMÍSTO KLASICKÉ ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Asi patnáct let jezdí žáci druhého stupně Základní školy Jana Babáka na týdenní jazykové soustředění, které si klade za cíl seznámit dětí s konkrétními tématy v cizích jazycích, naučit je využít každodenní angličtiny a němčiny v reálných situacích a v neposlední řadě také posílit kolektiv. Zatímco dříve jsme mladším žákům vysvětlovali použití slov typu „hello“ či „please“, dnes se dostáváme do situací, kdy během konverzace řešíme i frázová slovesa či jemné nuance v předložkách.

Letošní rok byl věnován Olympijským hrám. Žáci se v krásném prostředí Vysočiny dozvěděli základní informace o Olympiádě, její historii, seznámili se s názvy jednotlivých disciplín, podle mapy určovali místa konání letních Olympijských her, zpívali nejznámější písničky, s jejichž texty dále pracovali. Celá akce byla zahájena vyrobením a vyvěšením olympijské vlajky. Následovalo rozdělení žáků do pěti skupin (napříč třídami) pojmenovaných podle názvů kontinentů a barev na olympijských kruzích, ve kterých pak všichni celý týden soutěžili v nejrůznějších disciplínách.

Dopoledne jsme trávili ve vnitřních prostorách areálu, avšak za použití mezipředmětových vztahů s důrazem na práci v týmu, pohyb, řešení situací, vyvozování závěrů - jednoduše řečeno - zábavně. Odpoledne jsme věnovali sportům, poznávání přírody, hrám typu „Funny Olympic games“ či „bumber balls“ (méně známé variantě zorbingu). Podvečery byly vyplňovány přípravou na druhý den, v menší míře i češtinou a matematikou s důrazem na nutnost procvičování školního učiva doma. Večer nemohla chybět tradiční diskotéka, stezka odvahy, ale největší radost jsme měli z vystoupení, které žáci během týdne nacvičili ve svých týmech. Úkolem bylo anglicky představit svou vlastní vlajku za použití týmových barev, zvířat, rostlin, zvyků, reálií či pamětihodností vyskytujících se na jednotlivých kontinentech. Následovala dvouminutová show na základě vybrané písničky. Tu žáci zvolili z pěti naposledy použitých olympijských hitů. Téměř u všech skupin zvítězila Shakira a její píseň „Try Everything“ doprovázející letošní Olympiádu v Riu de Janeiru. Zazněl remix písně z roku 2016 a z roku 2008, zhlédli jsme vtipně ztvárněnou živou pyramidu, taneční vystoupení za použití prvků připomínajících jednotlivé sportovní disciplíny či tancující australská zvířata. Velký potlesk sklidila také americká večerní tanečnice, anebo tanečník? J Rozhodování neměla porota složena z žáků i učitelů jednoduché, velký obdiv a pochvalu s minimálním rozdílem bodů získala všechna družstva.

Na programu nechyběl ani celodenní výlet do Jihlavy, ve které žáci obdivovali místní zoo, někteří anglicky pojmenovávali zvířata, na Internetu vyhledávali rozdíly a podobnosti v detailech některých z nich. Své si všichni užili také ve věži, jež je součástí kostela sv. Jakuba či na místním náměstí. Konec celé akce se jako každý rok neobešel bez smutku. Smutku nad tím, že tato dobře sehraná parta druhého stupně Základní školy Jana Babáka odjíždí z místa plného zábavy a dobré nálady zpět do reality každodenního života.

Kolektiv učitelů AJ

ZŠ Jana Babáka 1

 

Fotografie ke zhlédnutí zde: https://zsbabak.rajce.idnes.cz/Nesmer_-_jazykove_soustredeni/

 

Jazykové soustředění v Čenkovicích 2015

 

V letošním školním roce 2015/2016 jsme uspořádali týdenní jazykové soustředění žáků 2. stupně v nové lokalitě – hotelu Atlas v Čenkovicích. Horská krajina i ovzduší dětem prospěly, stejně jako intenzivní výuka angličtiny a němčiny. Téma kurzu neslo název Z pohádky do pohádky. Žáci se seznámili s cizojazyčnými pohádkami, naučili se jména některých pohádkových postav ve dvou světových jazycích a vytvářeli pohádkám nové a překvapivé konce.

V odpoledních hodinách jsme sportovali, večer pokračovali v pohádkovém tématu při dalších zábavných aktivitách. Nechyběly ani oblíbené diskotéky. Přestože nám počasí letos příliš nepřálo, pobyt v horách si užili jak žáci, tak učitelé.