konverzace

Konverzace v anglickém jazyce probíhá na naší škole od 3. – 5. ročníku pod vedením učitelů angličtiny. Žáci se připravují na mezinárodní Cambridgeské zkoušky – tj. zdokonalují se v poslechu, mluvení, čtení a psaní podle nejmodernějších učebních materiálů.

Od 6. – 9. ročníku probíhá konverzace s rodilým mluvčím z Velké Británie. Žáci prohlubují témata probíraná v běžných hodinách, zdokonalují se zejména v mluveném projevu a v poslechu.