Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou jazyků 2018

 

Rodiče druháků pozor!!!!!

Srdečně zveme všechny žáky 2. tříd (popř.3. tříd) k přijímacím zkouškám do skupin s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Přijímací zkoušky proběhnou 19. dubna 2018  od 8.30 hodin v prostorách naší školy.

Přihlášky lze stáhnout v sekci Dokumenty a vyplněné odevzdat do 16. dubna 2018 v kanceláři školy.

 

 

Přijímací zkoušky do 3. a 4. tříd

Přijímací zkoušky probíhají ve 2. ročníku v měsíci dubnu.Skládají se z písemného testu z českého jazyka, čtení literárního textu a opakování slov vyslovených v angličtině a v němčině.

Formulář přihlášky najdete v sekci dokumenty.