rozšířená výuka AJ

Rozšířená výuka jazyků na ZŠ Jana Babáka má mnohaletou tradici, vždyť první jazykové třídy zde pracovaly již v roce 1970. Nadaní žáci jsou zařazeni do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka od třetí nebo i čtvrté třídy, v šesté třídě se přidává ještě německý jazyk. Větší dotace hodin, zkušení a kvalifikovaní pedagogové, netradiční formy práce, to vše vede k nadstandardní znalosti hlavního světového jazyka.

Předpokladem přijetí do skupiny s rozšířenou výukou je zvládnutí zkoušky, kterou děti absolvují na konci druhé třídy nebo pohovoru na konci třetí třídy. Zkouška se skládá z teoretické části (základní znalosti druhého ročníku – viz ukázky testů z předešlých let) a praktické části, kdy na základě jednoduchého pohovoru pedagogové zjišťují předpoklady dětí pro studium jazyků. Angličtina je světový jazyk, který pro generaci našich dětí bude patřit k základnímu vědomostnímu vybavení a spolu se znalostí němčiny splňuje i podmínku Evropské unie – znát dva jazyky. Proto neváhejte a rozhodněte se, kam nasměrovat vývoj svého dítěte. Zkoušky do třetích tříd s rozšířenou výukou jazyků se konají každý rok v dubnu, datum se shoduje s přijímacími zkouškami na střední školy. Přihlášky si lze vyzvednout v kanceláři školy .

Žáci 4. - 6. ročníků pracují v hodinách placené konverzace podle speciálních učebnic vydaných Cambridgeskou univerzitou. Připravují se na zkoušky Starters, Movers a Flyers..