učební materiály

 

Na naší škole používáme převážně anglické učebnice vydané nakladatelstvím Oxford University Press.

V 1. ročníku používáme učebnice Happy House 1, ve 2. ročníku učebnici Happy House 2.

Ve 3. ročníku ve skupinách s rozšířenou výukou anglického jazyka pracujeme s učebnicí Angličtina pro 3. ročník nakl. Didaktis a v běžných skupinách navazujeme na učebnice Happy House učebnicí Happy Street 1.

Ve 4. ročníku začínají jazykové skupiny s učebnicí Project - nové vydání s CD a interaktivním programem. Běžné skupiny pracují s Happy Street 2.

Od 5.do 9.ročníku postupně pracujeme s učebnicemi Project 1 až Project Plus. Jedná se o nejnovější 4. vydání, které umožňuje žákům pracovat online na programech procvičujících a prohlubujících probírané učivo.

Všechny učební materiály se skládají z vlastní učebnice a z pracovního sešitu obsahujícího cvičení, shrnutí gramatiky každé lekce a slovní zásobu a CD s poslechy.

Kromě učebnic používáme při vyučování i řadu dalších výukových materiálů. Jedná se o nejrůznější pracovní listy, nástěnné tabule, hry, doplňková cvičení, videa, písničky, básničky, rýmované příběhy a pohádky. Využíváme i program pro výuku anglického jazyka ve školní počítačové učebně. Výuku doplňujeme interaktivními programy, prací s interaktivními tabulemi a online procvičováním.