učebny jazyků

V naší škole jsou dvě jazykové učebny, kde se žáci v rámci rozvrhu výuky jazyků postupně střídají. V obou učebnách jsou lavice uspořádány do tvaru písmene U. Toto uspořádání je pro výuku jazyků vhodnější než klasické řady lavic. Jedna z jazykových učeben je vybavena moderním výukovým interkomem. Využíváme výukových programů na interaktivních tabulích.

Největší předností tohoto zařízení je to, že žáci nejsou při naslouchání cizímu jazyku rušeni okolním prostředím (šum okolí, ozvěna v místnosti, vyrušování a hovor spolužáků). Zařízení umožňuje, aby žáci prostřednictvím sluchátek a mikrofonu komunikovali navzájem ve dvojicích, ve skupinách nebo individuálně se stejně vybaveným učitelem. Učitel může prostřednictvím interkomu naslouchat práci jednotlivých žáků nebo skupin a podle potřeby je opravovat. Výhodou individuální komunikace žák - učitel je to, že oprava či nápověda učitele neruší celou třídu. Další výhodou práce s tímto zařízením je také to , že umožňuje práci ve dvojicích nebo skupinách i ve třídách s vyšším počtem žáků, což by v běžné učebně kvůli příliš velkému hluku nebylo možné (žáci by se navzájem rušili). V této učebně je také řada závěsných tabulí, na kterých jsou přehledně shrnuty základní mluvnické jevy anglického jazyka.

V obou jazykových učebnách je k dispozici videopřehrávač, který umožňuje zejména mladším žákům prezentovat jazyk zábavnou formou (animované výukové filmy BBC). Další možností zpestřující výuku angličtiny je využití počítačů PC ve školních počítačových učebnách, kde jsou k dispozici výukové programy, které vhodně doplňují učebnice Project 1-5 používané k výuce anglického jazyka v naší škole.