Dopravní bezpečnost

 

Pravidla bezpečnosti pro dopravu žáků do školy

1.      Vzhledem k malému prostoru parkoviště žádáme rodiče, aby se na něm zdržovali jen po nezbytně nutnou dobu a byli ohleduplní k ostatním řidičům.

 

2.      V případě zaplněnosti parkoviště a v době největší frekvence příchodu a příjezdu žáků do školy, využívejte, prosíme, k výsadku chvilkového zastavení u krajnice, popř. možnosti zaparkování na chodníku naproti škole.

 

3.      Dbejte zvýšené pozornosti na parkovišti a přilehlých prostorách, kde se pohybuje velké množství dětí přicházejících a odcházejících ze školy. Přizpůsobte tomuto rychlost vozidla.

 

4.      Žáci mají přísný zákaz zdržovat se v bezprostředním okolí parkoviště po dobu delší, než která je potřeba k přechodu na hřiště, popř. na chodník.

 

5.      Žáci, kteří přecházejí silnici po přechodu na ulici Tábor se před vkročením na vozovku několikrát rozhlédnou, aby vyloučili nebezpečí srážky s automobilem.

 

6.      V případě, že žákovi kříží cestu do školy ulice Hradecká, je přísně zakázáno přebíhat přes silnici. K bezpečnému přejití slouží podchod vedoucí pod silnicí.