hudební výchova

"Bez hudby se žít dá, ale ne tak dobře.“

 

Náš školní vzdělávací program POZNÁVÁNÍ*PROŽITEK*TVOŘIVOST naplňujeme v hudební výchově prostřednictvím různých činností:

  • vokálních (zpěv ve třídě, sólový zpěv, sborový zpěv ve sborech)
  • instrumentálních (doprovod na hudební nástroje, souhra v orchestru)
  • hudebně pohybových (pohybové vyjádření hudby, tanec lidový, moderní, step)
  • práce s hudebními programy na PC (připravujeme)

 

Máme dlouholetou tradici a zkušenosti s rozšířeným vyučováním hudební výchovy.