výuka hudební výchovy

1) Základní úroveň:      

1. – 2. ročník – 2 hod týdně – všichni žáci (běžný, jazykový i hudební program)
3. – 9. ročník – 1 hod týdně – všichni žáci

 

2) Rozšiřující úroveň - všechny uvedené hodiny jsou pro tuto úroveň povinné.

1. – 2. ročník – 4-5 hodin:
2 hod Hv
1 hod Flétna a nauka (ZUŠ Orchidea)
1 hod Sborový zpěv (jako nepovinný předmět)
(1 hod Tanec - Soukromá taneční škola R+P - nepovinný kroužek)

 

3. – 4. ročník – 4 hodiny:
1 hod Hv
1 hod Nauka (ZUŠ Orchidea) + hra na hudební nástroj (ZUŠ Orchidea) 
2 hod Sborový zpěv (jako nepovinný předmět)

 

5. ročník – 5 hodin:
1hod Hv
1 hod Nauka (ZUŠ Orchidea) + hra na hudební nástroj (ZUŠ Orchidea)
2 hod Sborový zpěv (jako nepovinný předmět)
1 hod Sólový zpěv - pro členy koncertního sboru ROSA (ZUŠ Orchidea)


6.- 9.ročník – 4-5 hodin :
1 hod Hv
1 hod Hudební projekty (jako nepovinný předmět)
2 hod Sborový zpěv 
1 hod Sólový zpěv – pouze pro členy koncertního sboru Rosa (ZUŠ Orchidea)