učitelé 1. stupeň

 

foto jméno třídní učitelky třída

Mgr. Pavla Pilátová

pavla.pilatova@zsbabak.cz

 

 

 

1.A

Mgr. Alena Přikrylová

alena.prikrylova@zsbabak.cz

 

 

 

1.B

Mgr. Renata Klusáková

renata.klusakova@zsbabak.cz

 

1.C

Mgr. Mirjam Kebedeová
mirjam.kebedeova@zsbabak.cz

 

 

 

2. A

Mgr. Terezie Urbanová

terezie.urbanova@zsbabak.cz
 

 

 

2. B

Mgr. Petra Tománková

petra.tomankova@zsbabak.cz

 

2.C

Mgr. Dagmar Kutalová

dagmar.kutalova@zsbabak.cz


 

3.A

Mgr. Kateřina Donéeová

katerina.doneeova@zsbabak.cz

 

 

 

3.B

Mgr. Eliška Roháčková

eliska.rohackova@zsbabak.cz

 

 

 

3.C

Mgr. Ludmila Hénková

ludmila.henkova@zsbabak.cz

 

 

 

4.A
Mgr. Jana Hofmanová
jana.hofmanova@zsbabak.cz
4.B
 

Mgr. Magdalena Bašeová

magdalena.baseova@zsbabak.cz

 
4.C

Mgr. Dominika Sikora

jana.hofmanova@zsbabak.cz


 

 

5.A

PaedDr. Zina Hošková

zina.hoskova@zsbabak.cz


 

5.B
Mgr. Markéta Tesáčková

marketa.tesackova@zsbabak.cz
5.C