Informace o telefonních číslech

02.12.2014 09:01

Na telefonní číslo 541/212 394 se dovoláte nyní pouze do školní družiny.

V případě, že chcete mluvit s pedagogy 1.stupně, musíte volat na tel. č. 541/211 986.