Poděkování

01.12.2016 15:41

Děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám pomohly s přípravou občerstvení pro děti na Lampionový průvod. Velké poděkování patří také panu Tobešovi za krásný vánoční stromeček, který ozdobily děti ze školní družiny, a panu školníkovi za pomoc s přípravou celé akce. Zároveň děkujeme za bohatou účast a věříme, že jste prožili příjemný středeční podvečer.

Vychovatelky ŠD