Projekt Škola udržitelného života

19.03.2013 07:50

V letošním školním roce začala naše škola spolupracovat s významnou nadací NADACE PARTNERSTVÍ.

Nadace Partnerství nabízí  školám v celé ČR možnost vstoupit do certifikovaného programu   ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA

 

Základní informace o programu

·         Posláním programu je vzdělávání dospělých v oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti do konkrétních akcí zlepšujících životní prostředí.

·         Pomoc školám v péči o životní prostředí v jejich okolí.

·         Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu.

·         Cílem programu je rozvoj občanské společnosti a principů místní Agendy 21, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí.

·         Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.

·          Program poskytuje žákům i všem, kteří pracují na místní úrovni, základní znalosti a dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje místa.

Škola pro udržitelný život je společný program a .

·        Program škola pro udržitelný život byl podpořen z prostředků Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace projektu umožnila rozšířit program do všech krajů ČR (mimo Prahu), podpořila jeho zkvalitňování a vývoj

·        Vsoučasnosti je generálním partnerem programu je Toyota Motor Czech spol. s r.o.

 

Během roku se p.učitelka Ing. Kováříková zúčastnila vzdělávacího semináře na téma místně zakotvené učení a po jeho absolvování naše škola vstoupila do celorepublikové sítě škol nesoucí certifikaci ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA

 

Nyní plánujeme společné setkání žáků, učitelů, rodičů, dotčené veřejnosti a zástupců obce  s cílem vytvořit plán zvelebení  školního hřiště. Hřiště je samozřejmě využíváno školou – k výuce, volnočasovým aktivitám žáků, školní družinou. Zároveň, vzhledem ke své otevřenosti a rozlehlosti, je využíváno i širokou veřejností. Přesto mu chybí byť i minimální zázemí ve formě laviček, odpadkových košů apod.

Společné setkání plánujeme na 21.březen 2013 v době od 16.30 – 18.00

 

 

Více na  www.skolaprozivot.cz