SBĚR PAPÍRU A VRŠKŮ

03.11.2014 19:08

Protože je již zpřístupněna ulice Jana Babáka, můžeme konečně zahájit sběr papíru.

Sběrové dny:

5. - 7.11. od 7:30 - 8:00 hodin

Dále každé pondělí od 7:30 – 8:00 hodin až do Vánoc.

Část finančních prostředků bude věnována na renovaci školního hřiště, ostatní finance dostane každá třída dle výsledků sběru.

SMYSLEM TÉTO DOBROVOLNÉ AKCE JE NAUČIT ŽÁKY NEJEN EKOLOGICKY A EKONOMICKY MYSLET, ALE I POCHOPIT, ŽE KOMUNÁLNÍ ODPAD BY SE MĚL TŘÍDIT.

 

Sběr vršků probíhá celoročně ve třídách, letos podporujeme útulek Tibet v Bučovicích.