Sběr papíru – leden 2018

19.12.2017 22:00

Pro doplnění kontejneru na školním dvoře prodlužujeme sběr papíru do 15. ledna, a to vždy v pondělí 7.30 - 8.00 hod.: malé množství – vestibul školy, větší množství – školní dvůr (vjezd parkem z ulice Tábor). Jiný termín je možno domluvit na vrátnici.

Děkujeme všem rodinám, které se do akce zapojily. Finanční hotovost bude třídám předána v březnu 2018.

Žákovský parlament ZŠ