Sběr papíru – ve dnech 5.12. – 7.12. 7.30 – 8.00 hod.

28.11.2016 07:47

POKUD POVEZETE SBĚR AUTEM:

* nahlásit a odevzdat sběr na školním dvoře, kde bude přistavený kontejner

* vjezd na školní dvůr: odbočit z ulice Tábor na cestu vedoucí parkem

POKUD PONESETE JEN MALÉ MNOŽSTVÍ – DO RUKY:

* nahlásit a odevzdat sběr ve vestibulu školy

 

Další termíny: 12.12., 19.12., 9.1., 16.1., 23.1., 30.1., v případě potřeby i jindy – po domluvě s p. školníkem nebo p.uč. Šatnou (info na vrátnici).

Peníze za sběr budou rozděleny třídám podle jejich výsledků.

Sběr prosíme noste pečlivě svázaný a zvážený, označený jménem žáka a třídou.

Celoroční sběr vršků stále pokračuje (odevzdávejte p. školníkovi), děkujeme všem, kteří se zapojují!

 

Žákovský parlament ZŠ J. Babáka