Sběr papíru – využití finančních prostředků

13.06.2014 08:12

V jarním sběru papíru se nám podařilo shromáždit téměř 10 tun této suroviny. Dne 11.6. byl papír odvezen k recyklaci. Každá třída podle svého podílu na sběru dostane odpovídající finanční hotovost. Třídní učitelé z těchto peněz pořídí odměny žákům a zůstatek peněz využijí podle domluvy s žáky a rodiči na pomůcky pro volnočasové aktivity dětí o přestávkách.

Tyto pomůcky budou zakoupeny v měsíci září a rodiče žáků budou informováni na prvních třídních schůzkách.

Žákovský parlament ZŠ Jana Babáka