Sběr textilu

25.03.2014 07:55

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, kteří se zapojili do sběru textilu pro charitativní účely.

Jsme rádi, že se tato akce setkala s velkým ohlasem. Všichni zúčastnění žáci dostanou sladkou odměnu.

Další sběr textilu se uskuteční na podzim.

 

Žákovský parlament školy