Výsledky přijímacích zkoušek do 3. ročníku RvJ

26.04.2016 20:00

Seznam přijatých žáků do 3. roč. s rozšířenou výukou cizích jazyků pro šk.rok 2016/2017 ke zhlédutí zde