o škole

Naše škola stojí na hranicích tří brněnských městských částí: Brno - Žabovřesky, Brno - střed a Brno - Královo Pole. 

 areál naší školy

Od školního roku 2015/2016 již ve všech ročnících pracujeme 6.rokem podle vlastního školního vzdělávacího programu "Poznání, Prožitek, Tvořivost". Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku.

 

Profilujeme se třemi základními specializacemi:

 • Rozšiřující výuka cizích jazyků (3. - 9. r.), angličtina hrou (1. - 2. r.) 
 • Rozšiřující výuka hudební výchovy (1. - 9. r.)
 • Dalton (1. - 9. r.)

 

V budově školy se také nachází ZUŠ Orchidea a probíhají zde kurzy soukromé taneční a dramatické školy R+P.  Žáci běžných i jazykových tříd mají možnost stejně jako žáci hudebních tříd navštěvovat ZUŠ a taneční školu v odpoledních hodinách.

Na škole pracují sportovní, výtvarné, keramické, počítačové a dramatické kroužky (dle každoroční aktuální nabídky). Můžete si vybrat i z velké nabídky dalších tělovýchovných aktivit.

Oddechový čas přestávek mohou žáci trávit aktivně na horolezeckých stěnách, u stolů pro stolní tenis nebo s obřími stavebnicemi a zdravotními míči na prostorných chodbách školy.

 

Přehled volitelných předmětů 2. stupně (2017/2018)

 • Výtvarné projekty
 • Sportovní hry (hoši, dívky)
 • Dramatický seminář
 • Sborový zpěv pro RvHv (a další zájemce)
 • Informatika (7. - 9. r.)
 • Hudební projekty (6. - 9.r.)

 

Přehled nepovinných předmětů (2017/2018)

 • Rozšiřující němčina   (6. r.)
 • Sborový zpěv
 • Sborový zpěv pro 1. r. (přípravný sbor Hvězdičky, sbormistr Veronika Hrůzová)
 • Sborový zpěv pro 2. r. (přípravný sbor Perličky I, sbormistr Veronika Hrůzová)
 • Sborový zpěv pro 3. - 4. r. (přípravný sbor Perličky II, sbormistr Michal Jančík)
 • Sborový zpěv pro 5. - 9. r. (koncertní sbor Rosa, sbormistři Michal Jančík, Hana Šatná)

 

Zájmové útvary

 • Dramatický kroužek 

 

Placené kroužky a aktivity

 • Angličtina hrou (1., 2. r.) - Mgr. Bašeová, Mgr. Urbanová, Mgr. Novotná, Mgr. Pilátová, Mgr. Sýkorová, Mgr. Kolomazníčková
 • Konverzace v Aj (3. - 5. r.) - Mgr. Orlová, Mgr. Tesáčková, Mgr. Číková, Mgr. Jourová
 • Konverzace v Aj (6. - 9. r.) - rodilý mluvčí (Williams Barrington)
 • Taneční kroužek
 • Rozšiřující Hv (1. - 5. r.)
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Sólový zpěv