platby škole

školné - rozšířená hudební výchova

  • na účet školy (výzva k úhradě)

 

poplatek za školní družinu

  • na účet školy (výzva k úhradě)

 

lyžařský kurz, školy v přírodě, hudební a jazyková soustředění v Nekoři, výukový zájezd do Anglie

  • na účet školy (výzva k úhradě)

 

zájmové kroužky, vč. povinné anglické konverzace

  • na účet školy (výzva k úhradě)

 

příspěvek do Sdružení rodičů

  • hotově příslušnému třídnímu učiteli