ŠKOLSKÁ RADA

ZŠ Brno, Jana Babáka 1

 

Zvolení a jmenovaní členové s tříletým mandátem

na období 1.1.2018 – 31.12.2020:

 

Člen jmenovaný zřizovatelem:

Mgr. Luděk Balcařík

 

Člen z řad pedagogických pracovníků:

Mgr. Michal Jančík

 

Člen z řad zákonných zástupců žáků:

Jaroslava Hanáková

 

 

V úterý 16. 1. 2018 se konala úvodní schůze Školské rady:

 

-        schválený jednací řád

 

-        předsedkyně – p. Jaroslava Hanáková

         místopředseda – Mgr. Luděk Balcařík

         jednatel – Mgr. Michal Jančík

 

-        kontakt na Školskou radu:  skolniradajb@seznam.cz