žákovský parlament

Žákovský parlament svolává:

Mgr. Naděžda Peňáková
Mgr. Hana Šatná

 

Členové parlamentu ve školním roce 2017/2018:

 

 

PLÁN ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2017/2018

 

Září  
Říjen  
Listopad  
Prosinec  
Leden  
Únor  
Březen  
Duben  
Květen  
Červen  

Sběr víček: podporujeme nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek pro Filipa Weinhöfera

 

Žákovský parlament organizuje celoškolní mezitřídní soutěž. Při soutěži funguje bodovací systém a hodnotí se následující kritéria:

  • účast na veřejných vystoupeních v rámci školy
  • soutěže výtvarné, recitační, hudební, sportovní
  • chování o přestávkách, při vyučování
  • charitativní činnost – kontakt s integrovanou MŠ, ZŠ Kociánka
  • ekologická, sponzorská činnost, finanční podpora dětí v rozvojových zemích, péče o životní prostředí (kolem školy,v místě bydliště)

 

Školní parlament naší školy má za sebou již více než deset let svého působení. Najdeme zde žáky druhého, ale i prvního stupně. Ti jsou do pozic senátorů nominováni svými třídami. Senátoři přenáší z třídnických hodin poznatky ze života školy do žákovského parlamentu a odtud po projednání zpět informují žáky své třídy.

Sběr papíru Mikuláš Anglické a německé divadlo, sbírka pro ZŠ a MŠ Kociánka