Elektronická žádost a online rezervace termínu

 

Podmínkou zápisu je vyplněná žádost. Tuto žádost získáte na adrese https://zapisdozs.brno.cz (datum otevření registrace 1. 3. 2018). Tato registrace (číselný identifikátor) je podmínkou pro evidenci vaší přihlášky u nás ve škole. Zároveň při generování žádosti klikem na tlačítko Rezervační systém zápisu proveďte rezervaci konkrétního termínu na naší škole.

 

Elektronické vydávání žádosti

 

Postup při elektronickém vydávání žádosti

Postupujte tímto způsobem: 

1. Navštivte úvodní stránku https://zapisdozs.brno.cz

2. Zadejte číslo pojištěnce dítěte a stiskněte tlačítko [Pokračovat]

3. V případě, že jste cizinec a nemáte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokračujte klikem na odkaz "Nemám číslo pojištěnce dítěte?".

4. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí, pro zadání údajů dítěte a zákonných zástupců.

5. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „údaje žádosti o přijetí“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.

6. Po stisku tlačítka [Změnit údaje žádosti o přijetí] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

Zkontrolujte si číslo žádosti (pravý horní roh stránky). Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různé číslo, tak do základních škol odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.

Opětovný přístup k údajům dítěte si můžete ochránit dodatečným zadáním vlastního hesla.

 

Možnosti získání žádosti o přijetí

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné vydat třemi způsoby:

1. Elektronické vydání žádosti – Preferovanou možností je vytvoření žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách.

2. Vyzvednutí v základní škole – Žádost je možné vytisknout na ZŠ ve dnech zápisu, ale vzhledem k počtu budoucích prvňáčků doporučujeme přijít již s vytištěnou žádostí.

3. Vyzvednutí na OŠMT - Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2018) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.