nabídka

Vašim dětem nabízíme nadstandardní služby v oblasti základního školství:

 • výuka angličtiny od 1. ročníku
 • specializace na výuku cizích jazyků od 3. ročníku (rozšiřující program)
 • specializace na výuku hudební výchovy od 1. ročníku (rozšiřující program)
 • DALTON - prvky zaměřující se na schopnost samostatně pracovat (1. - 9. r.)
 • sportovní a výtvarné kroužky (vč. specifického vybavení např. keramickou pecí)
 • týdenní hudební a jazyková soustřední v Orlických horách
 • školy v přírodě a školní výlety
 • ZUŠ Orchidea v budově školy (hra na hudební nástroje)
 • kvalitní pěvecké sbory pro všechny věkové kategorie
 • školní družina se zajímavými aktivitami

 

Jsme bezpečnou školou. Máme vlastní kamerový systém a videotelefony v odděleních školní družiny.

Ve škole funguje školní kuchyně s jídelnou v EU standardu nabízející každý den výběr ze dvou jídel a salátů.

 

Starším žákům je k dispozici:

 • učebna informatiky s on-line připojením na internet
 • výuka předmětů po síti z evaluovaného softwaru
 • internet v knihovně
 • INFOCENTRUM s každodenním provozem
 • plavání ve 3. ročníku
 • každoroční týdenní jazykové pobyty v Anglii
 • lyžařské kurzy pro 7. ročník
 • žákovský parlament