Školní družina

Školní družina je důležitým zařízením pro výchovu dětí mimo vyučování. Nemá jen zajišťovat péči v době, kdy se jim nemohou věnovat rodiče, ale je důležitým partnerem rodiny i školy. Zabezpečuje pro děti odpočinek, rekreaci i zájmové činnosti.

Školní družina poskytuje dětem bezpečné prostředí. Ve školní družině vychováváme děti k smysluplnému využívání volného času a dáváme jim dostatek námětů k jeho naplňování.

 

Provoz ŠD: 6.30 – 17 hod.

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Lukášová

Při vyzvedávání dětí používají rodiče videotelefon.

 

Ve školním roce 2017/2018 je ve školní družině 9 oddělení:

1.   oddělení Wagnerová Zuzana - 1.A. část 3.C

2.   oddělení Rachůnková Stanislava - 1.B, část 4.A,C

3.   oddělení Radová Jiřina - 1.C, část 4.A,B

4.   oddělení Mgr. Duchaňová - 2.A, část 3.C

5.   oddělení Mgr. Lukášová Jana - 2.B, část 3.C

6.   oddělení Musilová Zuzana - 2.C, část 3.C

7.   oddělení Bc. Wolfová Veronika - 3.A, část 3.C

8.   oddělení Doležalová Marie - 3.B, část 3.C

9.   oddělení Ďurajková Sára - část 3.C, 4.A,B,C

 

Naše školní družina vytváří pro děti příjemné prostředí. Dětem poskytujeme každodenní zajímavé činnosti, nabízíme jim atraktivní celodružinové akce. V ranní družině od 6.30 do 8.00 hodin převažují činnosti odpočinkové a spontánní.

Odpolední činnosti jsou rozděleny na odpočinkové, zájmové a rekreační. V rámci rekreačních činností poznáváme okolí školy, chodíme na školní hřiště, dětská hřiště. Hrajeme tenis, míčové, pohybové a závodivé hry. Ke sportovním akcím využíváme tělocvičnu.

Účastníme se atletického trojboje školních družin, plavání a pěvecké soutěže školních družin našeho obvodu. 

Jezdíme na školy v přírodě a hudební soustředění do Orlických hor.

Jedenkrát měsíčně navštěvujeme filmová představení v kině Lucerna.

Pravidelně čteme pohádky, pověsti, zpíváme, posloucháme hudbu, tancujeme, pracujeme s různými výtvarnými technikami. Vyrábíme výrobky, kterými zdobíme školu i školní družinu.

Děti mohou v rámci školní družiny navštěvovat  taneční a výtvarný kroužek. Děti mohou také každý den hrát stolní tenis a účastnit se našich celodružinových akcí. např. Vítání prvňáčků, Superstar, karnevalu atd.