platby    

 

Cena za ŠD činí 1500Kč/rok.

Platba je prováděna na účet školy (žáci dostanou během měsíce září formulář s číslem účtu a variabilním symbolem).

Peníze v hotovosti nevybíráme!