Školní poradenské centrum

 

Školní psycholog a speciální pedagog:

Mgr. Monika Hlaváčová

E-mail: monika.hlavacova@zsbabak.cz

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí, středa, čtvrtek 13.00 – 14.00, místnost 315 (budova 1. stupně, 2. patro na konci chodby za kabinetem)

Konzultační hodiny pro rodiče: dle individuální domluvy e-mailem

Hlavní činnosti:

•  individuální psychologické poradenství pro žáky při řešení výukových nebo osobních problémů

•  konzultace pro rodiče při výchovných či výukových potížích s dětmi

•  krizová intervence v naléhavých situacích

•  práce s třídními kolektivy zaměřená na prevenci problémů a zlepšování vztahů

•  metodická podpora pedagogických pracovníků

•  pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

•  spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou na vyhledávání a podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

•  kariérní poradenství – diagnostika profesní orientace, konzultace pro žáky 8. a 9. tříd a jejich zákonné zástupce

•  pomoc žákům s potížemi ve výuce

•  vyhledávání žáků s poruchami učení, orientační diagnostika

•   skupinová i individuální náprava specifických poruch učení

•   konzultace pro zákonné zástupce i učitele v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

•   metodická podpora učitelů a asistentů

•   péče o integrované žáky

•   správa kabinetu speciálně pedagogických pomůcek a knihovničky

•   vedení logopedického kroužku pro děti 1. a 2. tříd