Školní psycholog

 

Mgr. Monika Hlaváčová
e-mail: monika.hlavacova@zsbabak.cz

pracovní doba:

středa 8.00-16.00
tek 7.00-13.00
pondělí 7.00-13.00 (sudý kalendářní týden) / čtvrtek 7.00-13.00 (lichý kalendářní týden)

konzultace pro rodiče: po předchozí domluvě e-mailem

 

Hlavní činnosti:

  • individuální psychologické poradenství pro žáky při řešení výukových nebo osobních problémů

  • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

  • krizová intervence pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v naléhavých situacích

  • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
  • práce s třídními kolektivy zaměřená na prevenci problémů a zlepšování vztahů

  • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, techniky a hygiena učení)
  • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

  • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
  • metodická podpora pedagogických pracovníků
  • kariérní poradenství – diagnostika profesní orientace, konzultace pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče