Školní speciální pedagog

 

Mgr. Kateřina Balová

e-mail: katerina.balova@zsbabak.cz

 

konzultační hodiny pro rodiče: dle individuální domluvy

 

Hlavní činnosti:

  • konzultace pro rodiče při výukových potížích dětí
  • metodická podpora pedagogických pracovníků
  • pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vyhledávání žáků s poruchami učení, provedení orientační diagnostiky
  • skupinová a individuální reedukace u žáků se specifickými poruchami učení
  • konzultace pro zákonné zástupce a učitele v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • správa kabinetu speciálně pedagogických pomůcek a knihovny
  • vedení logopedického kroužku