Novinky

Poděkování

01.12.2016 15:41

Děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám pomohly s přípravou občerstvení pro děti na Lampionový průvod. Velké poděkování patří také panu Tobešovi za krásný vánoční stromeček, který ozdobily děti ze školní družiny, a panu školníkovi za pomoc s přípravou celé akce. Zároveň děkujeme za bohatou účast a věříme, že jste prožili příjemný středeční podvečer.

Vychovatelky ŠD

Schůzka s rodiči žáků hlásících se na SŠ

01.12.2016 10:30

Výchovná poradkyně Mgr. Jana Jourová zve všechny rodiče budoucích studentů středních škol na schůzku o novinkách v přijímacím řízení. Schůzka proběhne 5. 12. 2016 v 17.00 hodin ve třídě 7. B. Po obecných informacích budou dle zájmu následovat osobní pohovory s rodiči a žáky.

Pozvánka na vánoční divadelní představení v angličtině a němčině

28.11.2016 07:51

Vážení rodiče a přátelé,

srdečně Vás zveme na vánoční divadelní představení, které naši žáci připravují v cizích jazycích. Představení bude rozděleno na dvě části – zvážili jsme Vaše pohodlí a kapacitu školní jídelny.

Rodiče žáků 1. ročníku zveme v úterý 6. prosince 2016 na 16.30 hodin. Vystoupí žáci 1., 6., a 8. ročníků. Délka představení bude cca 30 minut.

Rodiče žáků 3., 4., 5., 6. a 8. ročníku zveme na úterý 6. prosince 2016 na 17.30 hodin. Délka představení bude cca 45 minut.

Obě představení budou již tradičně spojena s dobrovolnou sbírkou pro speciální třídu na ZŠ Kociánka.

Sběr papíru – ve dnech 5.12. – 7.12. 7.30 – 8.00 hod.

28.11.2016 07:47

POKUD POVEZETE SBĚR AUTEM:

* nahlásit a odevzdat sběr na školním dvoře, kde bude přistavený kontejner

* vjezd na školní dvůr: odbočit z ulice Tábor na cestu vedoucí parkem

POKUD PONESETE JEN MALÉ MNOŽSTVÍ – DO RUKY:

* nahlásit a odevzdat sběr ve vestibulu školy

 

Další termíny: 12.12., 19.12., 9.1., 16.1., 23.1., 30.1., v případě potřeby i jindy – po domluvě s p. školníkem nebo p.uč. Šatnou (info na vrátnici).

Peníze za sběr budou rozděleny třídám podle jejich výsledků.

Sběr prosíme noste pečlivě svázaný a zvážený, označený jménem žáka a třídou.

Celoroční sběr vršků stále pokračuje (odevzdávejte p. školníkovi), děkujeme všem, kteří se zapojují!

 

Žákovský parlament ZŠ J. Babáka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>