• Naše škola je členem Asociace daltonských škol.   

    V roce 2009 byl škole udělen titul „Česká daltonská škola“. Certifikát získala po komisionálním posouzení stavu úrovně práce podle daltonských zásad.

    Daltonská výuka má na naší škole dlouhodobou tradici, učitelé se pravidelně zúčastňují mezinárodních daltonských konferencí a někteří zde působí jako lektoři. 

    Dalton je alternativní způsob učení, vyučovací metoda, osvěžení výuky novým, netradičním způsobem. Žák svobodně rozhoduje o své práci a postupuje svým tempem. Učí se spolupracovat s ostatními žáky na základě tzv. hlavních zásad daltonského vyučování:

    • Zodpovědnost
    • Samostatnost
    • Spolupráce

     

    ZODPOVĚDNOST

    • žák si rozvrhne a naplánuje práci sám
    • samostatně si zvolí pořadí předmětů (na 1. stupni)
    • vybere si extra úkol na základě vlastního zájmu
    • volně se pohybuje po učebně, ale neruší ostatní
    • za svou volbu a za své učení je odpovědný

     

    SAMOSTATNOST

    • žák pracuje samostatně a užívá svých vědomostí a dovedností
    • pokud potřebuje při řešení pomoc, má možnost užívat: mapy, encyklopedie, sešity, učebnice a atd.
    • dále může požádat o radu spolužáka
    • teprve, když není jiná možnost, obrátí se žák o pomoc k učiteli

     

    SPOLUPRÁCE

    • pokud žáci na úloze spolupracují, naučí se nesdělit jeden druhému řešení, ale ukázat cestu k cíli