• Zvolení a jmenovaní členové s tříletým mandátem

     na období 17.6.2021 – 31.12.2023:

      

     Člen jmenovaný zřizovatelem:

     Bc. Petr Machálek

      

     Člen z řad pedagogických pracovníků:

     Mgr. Michal Jančík

      

     Člen z řad zákonných zástupců žáků:

     Jaroslava Hanáková