• Zvolení a jmenovaní členové s tříletým mandátem

   na období 17.6.2021 – 31.12.2023:

    

   Člen jmenovaný zřizovatelem:

   Bc. Petr Machálek

    

   Člen z řad pedagogických pracovníků:

   Mgr. Michal Jančík

    

   Člen z řad zákonných zástupců žáků:

   Jaroslava Hanáková