• Žáci naší školy mají 1 hodinu hudební výchovy týdně po celou dobu školní docházky.

    Žáci, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, se vzdělávají podle programu rozšířené hudební výchovy.

     

    ROZŠIŘUJÍCÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA – časová dotace:

     

     

    Hudební výchova

    Sborový zpěv

    Hudební nauka

    Zobcová flétna

    Hudební projekty

    Sólový zpěv

    1. - 2. ročník

    1

    1

    -

    1

    -

    -

    3. - 4. ročník

    1

    2

    1

    -

    -

    -

    5. ročník

    1

    2

    1

    -

    -

    -

    6. – 9. ročník

    1

    2

    -

    -

    1

    1