• Plán třídních schůzek a pedagogických rad ve školním roce  2023/2024

                   

    19. 9. 2023      úterý              17.00 hod.                  třídní důvěrníci         

                                                   18.00 hod.                  třídní schůzky

     

    14. 11. 2023      úterý            14.00 hod.                   pedagogická rada

                                                   16.30 – 19.00 hod.      hovorové hodiny             

                                                   17.00 hod.                   třídní důvěrníci

                                                   18.00 hod.                   třídní schůzky

                                                                                              

    9. 1. 2024      úterý               16.30 – 19.00 hod.      hovorové hodiny

                                                   17.00 hod.                   třídní důvěrníci          

                                                   18.00 hod.                   třídní schůzky

     

    18. 1. 2024     čtvrtek            14.00 hod.                   pedagogická rada

                                                

    16. 4. 2024     úterý               14.00 hod.                    pedagogická rada

                                                   16.30 – 19.00 hod.      hovorové hodiny

                                                   17.00 hod.                   třídní důvěrníci

                                                   18.00 hod.                   třídní schůzky

     

    6. 6. 2024        čtvrtek            16.30 – 19.00  hod.    hovorové hodiny

                                                    17.00 hod.                  třídní důvěrníci

                                                    18.00 hod.                  třídní schůzky

     

    20. 6. 2024      čtvrtek            14.00 hod.                   pedagogická rada

     

    Zápis do 1. tříd

    Středa              10. 4. 2024        14.00 – 18.00 hod.

    Čtvrtek            11. 4. 2024        14.00 – 18.00 hod.

     

    Náhradní termín:

    Úterý            30. 4. 2024       15.00 – 17.00 hod.

     

    Jazykové testování 2. ročník:

    Pátek             26. 4. 2024        8.00 hod.

     

    Třídní schůzky budoucích 1. tříd

    Úterý            18. 6. 2024         16.30 hod.    

     

    Přijímací zkoušky na SŠ

    Duben, květen 2024   (přesný termín určí ředitelé středních škol)

    Talentové zkoušky  -  leden 2024

     

    Den otevřených dveří

    Úterý              26. 3. 2024     8.00 - 16.00 hod.

     

     

     

                                                                                                              Mgr. Ivo Pokorný

                                                                                                               ředitel školy