• Plán třídních schůzek a pedagogických rad ve školním roce  2022/2023

                   

    20. 9. 2022      úterý              17.00 hod.                  třídní důvěrníci         

                                                   18.00 hod.                  třídní schůzky

     

    22. 11. 2022      úterý            14.00 hod.                   pedagogická rada

                                                   16.30 – 19.30 hod.      hovorové hodiny             

                                                   17.00 hod.                   třídní důvěrníci

                                                   18.00 hod.                   třídní schůzky

                                                                                              

    10. 1. 2023      úterý              16.30 – 19.30 hod.      hovorové hodiny

                                                   17.00 hod.                   třídní důvěrníci          

                                                   18.00 hod.                   třídní schůzky

     

    19. 1. 2023     čtvrtek            14.00 hod.                   pedagogická rada

                                                

    18. 4. 2023     úterý               14.00 hod.                    pedagogická rada

                                                   16.30 – 19.30 hod.      hovorové hodiny

                                                   17.00 hod.                   třídní důvěrníci

                                                   18.00 hod.                   třídní schůzky

     

    6. 6. 2023        úterý               16.30 – 19.30  hod.    hovorové hodiny

                                                    17.00 hod.                  třídní důvěrníci

                                                    18.00 hod.                  třídní schůzky

     

    22. 6. 2023      čtvrtek            14.00 hod.                   pedagogická rada

     

    Zápis do 1. tříd

    Středa              12. 4. 2023        14.00 – 18.00 hod.

    Čtvrtek            13. 4. 2023        14.00 – 18.00 hod.

     

    Náhradní termín:

    Čtvrtek            27. 4. 2023       15.00 – 17.00 hod.

     

    Jazykové testování 2. ročník:

    Pátek             28. 4. 2023        8.00 hod.

     

    Třídní schůzky budoucích 1. tříd

    Čtvrtek            15. 6. 2023         16.30 hod.    

     

    Přijímací zkoušky na SŠ

    Duben, květen 2023   (přesný termín určí ředitelé středních škol)

    Talentové zkoušky  -  leden 2023

     

    Den otevřených dveří

    Úterý              28. 3. 2023     8.00 - 16.00 hod.

     

     

     

                                                                                                              Mgr. Ivo Pokorný

                                                                                                               ředitel školy