• KiVa

  • KiVa je program podporující zdravé vztahy mezi žáky.

   Program KiVa vyvinula na základě výzkumu a vědecky ověřených výsledků Univerzita v Turku s finanční podporou finského Ministerstva školství a kultury. Jeho vysoká efektivita byla prokázána prostřednictvím velké celostátní randomizované kontrolované studie a několika dalších studií. Program KiVa je využíván po celém světě a jedná se o program proti šikaně, který je předmětem nejvíce studií.

   Hlavními pilíři KiVa programu jsou prevence, intervence a monitorování.

   Preventivní opatření jsou zaměřena na všechny žáky a jejich cílem je předejít výskytu šikany. Patří mezi ně například KiVa lekce a online hry. Preventivní opatření jsou hlavní částí programu KiVa.

   Cílená opatření (intervence) jsou zaměřena na ty žáky, jichž se šikana přímo týká. Jejich cílem je poskytnout školám i žákům nástroje, s jejichž pomocí mohou šikanu řešit a zastavit.

   Program KiVa školám poskytuje nástroj k monitorování výsledků v podobě každoročního online dotazníku pro žáky i učitele. Zjištěná zpětná vazba školám pomáhá určit, jak proti šikaně bojovat efektivněji.

   Organizace programu ve škole

   Program KiVa žáky provází v různých formách celým školním rokem.

   V průběhu školního roku absolvují 20 KiVa lekcí po 45 minutách. V rámci těchto lekcí žáky čekají diskuze, práce ve skupinách, videa o šikaně i praktický nácvik konkrétních situací.

   Lekce se zpočátku zaměřují na obecná témata, jako například význam respektu v mezilidských vztazích, později na konkrétní témata spojená se šikanou - například mechanismy a následky šikany.

   Důležitým tématem je při lekcích také to, jakou roli při udržování nebo zastavení šikany hraje kolektiv, přičemž se žáci zamýšlejí nad různými možnostmi, jak jako kolektiv šikaně odolávat, a prakticky tyto nové dovednosti trénují. Součástí programu KiVa je také počítačová hra KiVa. Aby měli žáci program KiVa stále na očích, na zdech školy jsou umístěny plakáty programu.

    

   https://www.youtube.com/watch?v=C0B9uNgwUp4

   https://ceskarepublika.kivaprogram.net/parents-guide/