• ROZŠÍŘENÁ VÝUKA AJ

    Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku.

    Od 3. ročníku jsou žáci rozděleni do menších skupin s rozšířenou a běžnou výukou angličtiny.

     

    Angličtina hrou

    • 1. a 2. ročník
    • 1x – 2x týdně
    • Academy Stars – jedna učebnice a sešit po dobu dvou let

     

    Rozšířená výuka Aj

    • 3. – 5. ročník – angličtina 5x týdně
     • z toho 1 hodina týdně konverzace
    • 6. – 9. ročník – angličtina 4x týdně
     • z toho 1 hodina týdně konverzace výhradně s rodilým mluvčím
    • Cambridgeské zkoušky přímo ve škole (úrovně Starters, Movers, Flyers)

     

    Přijímací zkouška do skupiny s rozšířenou výukou Aj

     

    Běžná výuka Aj

    • 3. – 4. ročník – angličtina 4x týdně
    • 5. – 9. ročník – angličtina 3x týdně