• Na začátku školního roku bývají do žákovského parlamentu voleni vždy 2 zástupci z 5.-9. tříd. Vytváříme spolupracující, aktivní tým žáků, kteří chtějí být prospěšní škole. Na pravidelných i mimořádných schůzkách žákovského parlamentu jsou plánovány a následně organizovány celoškolní akce, výzvy atd.

     

    • Vedení parlamentu:
     • Mgr. Monika Daňková, Mgr. Tereza Dvořáková, Mgr. Naděžda Peňáková. Mgr. Dominika Sikora
    • Funkce:
    • Předseda parlamentu: Markéta Černá 8. C
    • Místopředseda parlamentu: Matyáš Turčáni 8. A
    • Nástěnkáři: Jindra a David 6. C
    • Komunikace s vedením školy a školní rozhlas: Sára Maťáková 9. B, Adéla Krestýnová 9. A