• Provoz ŠD: 6.30 – 17 hod. 

    Telefon: 605 497 828 

    Vedoucí vychovatelka: Zuzana Wagnerová  

    Email: zuzana.wagnerova@zsbabak.cz 

    Při vyzvedávání dětí používají rodiče videotelefon.

    Školní družina je důležitým zařízením pro výchovu dětí mimo vyučování. Nemá jen zajišťovat péči v době, kdy se jim nemohou věnovat rodiče, ale je důležitým partnerem rodiny i školy. Zabezpečuje pro děti odpočinek, rekreaci i zájmové činnosti.

    Školní družina poskytuje dětem bezpečné prostředí. Ve školní družině vychováváme děti k smysluplnému využívání volného času a dáváme jim dostatek námětů k jeho naplňování.

    Naše školní družina vytváří pro děti příjemné prostředí. Dětem poskytujeme každodenní zajímavé činnosti, nabízíme jim atraktivní celodružinové akce. V ranní družině od 6.30 do 8.00 hodin převažují činnosti odpočinkové a spontánní.

    Odpolední činnosti jsou rozděleny na odpočinkové, zájmové a rekreační. V rámci rekreačních činností poznáváme okolí školy, chodíme na školní hřiště, dětská hřiště. Hrajeme tenis, míčové, pohybové a závodivé hry. Ke sportovním akcím využíváme tělocvičnu.

    Účastníme se atletického trojboje školních družin, plavání a pěvecké soutěže školních družin našeho obvodu. 

    Jezdíme na školy v přírodě a hudební soustředění do Orlických hor.

    Pravidelně čteme pohádky, pověsti, zpíváme, posloucháme hudbu, tancujeme, pracujeme s různými výtvarnými technikami. Vyrábíme výrobky, kterými zdobíme školu i školní družinu.