• ZKOUŠKY NA SŠ, SOŠ, SOU

    

   Informace o přijímacím řízení v roce 2023

   1. Kolik přihlášek mohu podat v 1. kole přijímacího řízení?

   DVĚ

   2. Kde přihlášky seženu?

   Letos nově vytiskne naše základní škola. Rodiče a žáci si poté vyplní jen přední stranu.

   3. Kdo mi potvrdí vyplněnou přihlášku?

   Přihlášky budou obě stejné (stejné pořadí škol), s originálními podpisy a razítky, přihlášku potvrdí ŘŠ. Vyplněnou přihlášku zkontroluje TU a výchovná poradkyně.

   4. Musím mít na všechny SŠ potvrzení lékaře?

   Ne, pouze pokud je SŠ požaduje

   5. Co přiložím k přihlášce? 

   Diplomy, ocenění, vyšetření z PPP

   6. Do jakého data musí být přihlášky podány na SŠ?

   Do 1. března 2023

   7. Kdo je tam doručí?

   Zákonný zástupce žáka

   8. Co je to zápisový lístek a k čemu slouží?

   Vydává ho ZŠ, slouží k potvrzení, že žák nastoupí ke studiu na danou SŠ

   9. Do kolika pracovních dnů ho musím dát na SŠ?

   Zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů, odvolání do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí

   10. Mohu zápisový lístek ze školy vzít a přenést na jinou školu?

   Ne (pouze na základě odvolání)

   11. Do kolika dnů musím podat odvolání na školu, na kterou jsem se v 1. kole nedostal/a?

   Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

   12. Kolik přihlášek mohu podat ve 2. kole?

   Neomezené množství 

   13. Kde mohu získat informace?

   www.msmt.cz,  www.jmskoly.cz,  www.cermat.czwww.vyberskoly.cz

   14. Na přihlášku se nepíše termín jednotné PZ, ŽÁCI BUDOU NA JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU POZVÁNI 

   Žák si vybere a zapíše pouze termín školní přijímací zkoušky -  ne státní -  pokud ji SŠ bude konat

   Osmileté studium: 17. a 18. dubna 2023

   Šestileté studium: 17. a 18. dubna 2023

   Čtyřleté studium: 13. a 14. dubna 2023