• DOPRAVNÍ BEZPEČNOST

    Pravidla bezpečnosti pro dopravu žáků do školy

    1. Vzhledem k malému prostoru parkoviště žádáme rodiče, aby se na něm zdržovali jen po nezbytně nutnou dobu a byli ohleduplní k ostatním řidičům.

      

    2. V případě zaplněnosti parkoviště a v době největší frekvence příchodu a příjezdu žáků do školy, využívejte, prosíme, k výsadku chvilkového zastavení u krajnice, popř. možnosti zaparkování na chodníku naproti škole.

      

    3. Dbejte zvýšené pozornosti na parkovišti a přilehlých prostorách, kde se pohybuje velké množství dětí přicházejících a odcházejících ze školy. Přizpůsobte tomuto rychlost vozidla.

      

    4. Žáci mají přísný zákaz zdržovat se v bezprostředním okolí parkoviště po dobu delší, než která je potřeba k přechodu na hřiště, popř. na chodník.

      

    5. Žáci, kteří přecházejí silnici po přechodu na ulici Tábor se před vkročením na vozovku několikrát rozhlédnou, aby vyloučili nebezpečí srážky s automobilem.

      

    6. V případě, že žákovi kříží cestu do školy ulice Hradecká, je přísně zakázáno přebíhat přes silnici. K bezpečnému přejití slouží podchod vedoucí pod silnicí.