Testování žáků do 3.ročníku s rozšířenou výukou jazyků:

05.04.2016 09:18

Datum: 21.4. 2016

Čas: 8.30 hod

Místo: budova 1.stupně, učebny v 1.poschodí

Testování probíhá písemnou i ústní formou (čtení a porozumění textu

v českém jazyce), žáci předloží sešity ČJ a AJ.